Buy books with your smartphone.
€31.03
Free delivery
Expected delivery time
26 workday.

Én és a többiek. Társadalomismeret 13-15 éveseknek - 00818

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999
  • 166 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Mike és Tsa Antikvárium

A Nemzeti alaptanterv egyik fontos újítása, hogy a tanulók társadalomszemléletének alakításában a történelem mellett a jelenismeret fontosságát hangsúlyozza. Tankönyvünk a Nat - e téren valószínűleg a korrekció után sem változó - követelményeinek figyelembe vételével készült, de annál általánosabb társadalmi és pedagógiai igényeket szeretne kielégíteni. Meggyőződésünk szerint jelentős mértékben segítheti a pedagógusokat abban, hogy konfliktusaikat feldolgozni és a társadalom által kínált lehetőségeket kihasználni képes, kevésbé manipulálható, a különböző élethelyzetekben önállóan dönteni tudó személyiségeket neveljenek. Ezért a korábban elterjedt társadalmi és állampolgári ismeretek tankönyvektől eltérően nem a társadalom gyorsan változó intézményrendszerére és jogszabályaira helyez hangsúlyt, hanem az ember társadalmi kötelékeinek és a társadalom különféle életjelenségeinek (kommunikáció, vallás, művészet, tudomány) a megértésére. A leckékben mindaz megjelenik, ami érinti és érdekli a tizenéveseket. Az első nagyfejezet foglalkozik a biológiai adottságok és a társadalmi környezet által meghatározott emberrel, a második a növekedésen alapuló modern társadalmak működésével, a városiasodás miatt megváltozó emberi kapcsolatokkal, a harmadik pedig azokkal a globális kihívásokkal, amelyekre léte érdekében minden társadalomnak válaszolnia kell. A szerző célja hogy a tanulók érzékennyé váljanak a társadalmi problémák iránt. Ezt szolgálják a főszöveget kísérő illusztrációs szövegek. Ezek részletek állatokkal és emberekkel végzett kísérletek leírásaiból, szépirodalmi művekből, tanulmányokból és újságcikkekből, amelyek mindennapjaink megdöbbentő eseményeiről tudósítanak. A tankönyv megszólít, provokál, véleményt kér. Fotói életképek, riportképek. Szóra bírják a nehezen kitárulkozó gyerekeket is! A kérdések nem az ismeretek reprodukálását várják el, hanem a tanulók azonosulását a tárgyalt jelenségekkel. Így a tankönyv - amellett, hogy korunkról ad komoly ismereteket - hatékonyan formálja a személyiséget is. A tankönyv az általános iskolák nyolcadikosainak, illetve a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok 13-15 év közötti tanulóinak szól. Heti egyórás tantárgy keretében egy év alatt elvégezhető. Tanítható ennél kisebb óraszámban is (21, illetve 14 órában). A jól tagolt szerkezet, a témák közötti kapcsolatok jelzése segíti a tanárt, hogy tetszése szerint válogasson az anyagban. A könyv alapja lehet az osztályfőnöki órák beszélgetéseinek. A felhasználás különböző módozatait ingyenes tanári útmutató és tanmenetjavaslat mutatja be. A könyvet kiegészíti Gönczöl Enikő: Én és a politika? Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek című tankönyve.