Buy books with your smartphone.
€24.32
Free delivery
Expected delivery time
23 workday.

A diagnosztikai és fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban - Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén - Iskolapszichológia 16.

ELTE PPK Tanárképzési és -továbbkép, 2004
  • 80 oldal
  • irkafűzött
  • ISBN:

A diagnosztikai és fejlesztőmunka lehetőségei a gimnáziumban: A gyerek tanulmányi eredményében támogató vagy zavaró módon megjelennek a személyiségjegyek, de a szociális környezet is. A napjainkban folyó, kiterjedt tehetségkutató vizsgálatok jelentős része foglalkozik a képesség mellett a tehetség kibontakozását biztosító, nem intellektuális – elsősorban a személyiség – és a motivációs tényezők feltárásával. Ezek a – csak érintőlegesen vázolt – vizsgálatok, tapasztalatok erősítenek abban, hogy nemcsak a konzultáció, de az ismeretátadás szintjén is vannak feladatai az iskolapszichológusnak. Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén: Az iskolapszichológus gyakorlati munkája során esetenként a motiváció fogalom gondolatkörével is szembesül, mégpedig a tanulók, tanulócsoportok iskolai munkával (mint pl. a tanulmányi előmenetel, közösségi aktivitások) kapcsolatos teljesítménykésztetéseinek (elsősorban e késztetések alacsony szintje, ill. "torzulásai") vonatkozásában. A fogalom olyannyira a mindennapi közhasználat részévé vált az iskolai környezetben (is), hogy a teljesítményzavarok hátterében meghúzódó oki tényezők feltárását célzó/segítő eljárások gyakorlati alkalmazására tett eddigi erőfeszítések nyomán kézenfekvőnek tűnik a motivációs aspektusokat érintő módszereket is tekintetbe venni.

Tartalom:
A diagnosztikai és fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban (Nagyné dr. Elek Eszter) Bevezető A "nulladik évfolyam" beilleszkedését könnyítő program Első évfolyam az alapozás éve Az intelligencia vizsgálatokról Raven: Standard Progressive Matricesa Az intellektuális képességek realizálódásáról Révész-Nagy-féle figyelemvizsgáló eljárás Esetbemutatás Irodalom
Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén (dr. Gyenei Melinda) Bevezetés Az iskolai motivációt mérő kérdőív ismertetése A vizsgálat és az eredmények ismertetése Irodalom