Buy books with your smartphone.
€24.32
Free delivery
Expected delivery time
23 workday.

Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről - Iskolapszichológia 9.

ELTE PPK Tanárképzési és -továbbkép, 2004
  • 56 oldal
  • puhatáblás, ragasztókötött
  • ISBN:

"Az iskolapszichológus munkája során főként tanulási és magatartási problémákkal jellemezhető gyerekekkel kerül kapcsolatba, az ezekkel való foglalkozáshoz kér tőle segítséget a pedagógus. A felmerülő gondok megoldását célzó feltáró munka irányul hat az adott problémára, ill. törekedhet a tágabb, mélyebb összefüggések elemzésére is, míg a segítő, korrektív munka, hatás élhet egyéni, ill. csoportos megközelítésmódokkal. Jelen tanulmányban egy olyan kísérleti és gyakorlati munkáról számolunk be, melyben többféle vizsgálati módszerrel bemérve, kiválasztottunk különböző magatartási problémákra, beilleszkedési zavarokra utaló jegyeket mutató gyerekeket, majd részükre csoportos foglalkozást szerveztünk, azzal a céllal, hogy fejlesszük önismeretüket, kommunikációs készségüket, szociális interakcióbeli hatékonyságukat - vagyis azon szociális kompetenciát biztosító skill-jeiket, melyek szerényebb fejlettsége e gondok hátterében állhat." (részlet a bevezetésből)